Pravidla diskuze

Karlovy ostrovy, pravidla diskuze.

Jak by řekl klasik, vše má svá pravidla... A tak i diskuze na Karlových ostrovech má svá pravidla. A jako autor stránek, který si platí svůj vlastní kyberprostor se čistě a demokraticky samozvaně a samovolně zcela jednomyslně musím vygenerovat za tvůrce pravidel. Zároveň se tím pádem nominuji do funkce ministra diskuze na Karlových ostrovech. Kromě této funkce ministra diskuze jsem sám sobě po jednomyslném hlasování statutárního orgánu svého nejvyššího hnutí mysli a svědomí svěřil zároveň funkci premiéra a prezidenta Karlových ostrovů. Část svého virtuálního platu za tyto více méně čestné funkce poskytuji do „státního“ rozpočtu Karlových ostrovů na splácení hostingu. Ostatní část mého platu z těchto významně virtuálních „čestných“ funkcí jde na vývoj stránek, tudíž se vrací zpět do mé vlastní (bohužel rovněž virtuální) kapsy. Nicméně na Karlových ostrovech byl rovněž „demokraticky“ zvolen parlament. Aby se ušetřilo, tak má pouze jednoho poslance. Opět jsem se musel obětovat a tuto funkci s nezměrnou pokorou přijmout… Nově zvolený parlament na Karlových ostrovech jmenoval dozorčí radu pro rozhlas a vysílání a sakra co to plácám! Nově zvolený parlament na Karlových ostrovech jmenoval dozorčí radu pro kulturní život a diskuzi na Karlových ostrovech. Aby tato rada mohla správně a hodnověrně vykonávat svojí dozorčí činnost s křišťálově čistým svědomím, že je vybrána, ta nejlepší elita – zapomněl jsem dodat, že z vlastní obětavosti mě vrozené, jsem tuto funkci velmi obětavě přijal opět JÁ – musela být schválena senátem. A tak byl na Karlových ostrovech zvolen senát. Aby se opět ušetřilo, má senát pouze jednoho senátora. Věřte mi nebo ne, byl jsem opět jediným kandidátem, jediným zodpovědně obětavým dobrovolníkem na tuto náročnou a zodpovědnou funkci… Víte pokud je v „demokracii“ zvoleno moc volů a dána jim moc, tak to vede k hádkám a třenicím, protože si většinou začnou závidět svoji kořist a podíly moci a to ve finále může končit i krveprolitím. Na Karlových ostrovech to všechno „demokraticky odmaká“ dnem i nocí pouze jeden vůl a s nikým se nemusí dohadovat, nikomu nemusí dělat obstrukce a je svatý klid.
No a všichni výše jmenovaní činitelé z Karlových ostrovů velmi dlouho hledali, každou píď Karlových ostrovů prošmejdili, dlouho se radili, referenda pořádali, PR agentury najímali, v tajných i veřejných volbách hlasovali, až konečně po všeobecné a veřejně otevřené diskuzi a vzájemné 100% shodě, nalezli toho jediného správného a nejzodpovědnějšího kandidáta pro funkci Karloostrovního komisaře pravidel diskuze a jejich dodržování. V dřívějších dobách se tomu říkalo jedním (s)prostým slovem: Cenzor. Ale název Karloostrovní komisař pravidel diskuze a jejich dodržování je vznešenější a lépe zapadá do kontextu dnešního moderního světa, ve kterém žijeme a diskutujeme. Nicméně už zřejmě tušíte a tušíte zcela správně kdo se stal tímto Karloostrovním komisařem. Volba padla opět a jako vždy na mě. Ale vraťme se k tématu stránky a pravidlům. Karloostrovní komisař pravidel diskuze a jejich dodržování vymyslel po bezesných a probděných nocích (dnech také) tyto základní níže uvedená povidla. Pardon, pravidla. Povidla si uvařte sami!
Základní pravidlo diskuze:
 1. Mandát Karloostrovního komisaře pravidel diskuze a jejich dodržování je absolutně neotřesitelný a nezpochybnitelný, neboť byl řádně a fakticky i prakticky napořád na Karlových ostrovech takto jmenován! Karloostrovní komisař pravidel diskuze a jejich dodržování se inspiroval z vnějšího světa, když pročítal různé smlouvy s různými institucemi, na kterých jsou lidé velmi závislí a líbil se mu vždy ten dovětek, že instituce si může pravidla libovolně měnit, a druhá strana má vždy smůlu. Karloostrovní komisař pravidel diskuze a jejich dodržování uznal, že je to geniální vynález demokracie, která je i na Karlových ostrovech a tudíž: Karloostrovní komisař pravidel diskuze a jejich dodržování má právo pravidla diskuze jakkoliv a kdykoliv měnit podle momentálních potřeb Karlových ostrovů.
Ostatní pravidla diskuze:
 1. Je zakázáno vkládat jakékoliv příspěvky, které by svým obsahem (např. projev rasismu, xenofobie, fašismu atd.) porušoval právní řád ČR.
 2. Je zakázáno používat diskuzi ke sdílení informací o warezu a jakýmkoliv jiným nelegálním aktivitám.
 3. Do diskuze pište česky, nebo slovensky, používejte normální diakritiku a zkuste se vyvarovat moderních stupidních cizojazyčných výrazů typu cool apod. Nepoužívejte zbytečně velká písmena a snažte se alespoň trochu o základní typografické zvyklosti.
 4. Chovejte se v diskuzi slušně, vyhněte se používání vulgarit, urážek a chování, které odpovídá úrovni primitiva.
 5. Nevkládejte do diskuze žádné obrázkové smajlíky, obrázky, tagy HTML a jiné ptákoviny.
 6. Do příspěvků je důrazně zakázáno vkládat jakýkoliv tip cílené reklamy a ostatního spamu včetně příspěvků s komerčním podtextem!!!
 7. Pokud chcete vložit odkaz, předem si ho zkontrolujte, aby byl funkční. Zobrazí se jako prostý text. Pro otevření ho musíte zkopírovat a vložit do okna prohlížeče.
 8. Diskuze není určená pro trolly a jakoukoliv formu trollingu. Tím nemám na mysli trolly žijící, kdesi v Norsku, ale fenomén dnešní doby - internetové trolly. Virtuální trollové pohybující se v reálné a krásné norské přírodě mají evidentně více rozumu, než skuteční trollové pohybující se ve virtuálním prostředí internetu… Pokud vás někdo ruší v debatě s přáteli někde v restauraci, tak ho prostě jednoduše usměrníte, v krajním případě dostane pár přes hubu. V internetovém prostředí se tento jev řeší mazáním a blokací…
 9. Při jakémkoliv porušení pravidel si vyhrazuji právo Váš příspěvek smazat, nebo zrušit Vaši registraci v diskuzi.
 10. Základní pravidlo diskuze je vždy platné a nikdy jej nezpochybňujte!
Dodatky k pravidlům diskuze:
Ve světě je obvyklé, že k základním pravidlům, která se v různých územních celcích nazývají ústavou, se vymýšlí ještě různé dodatky. Dodatky k pravidlům dodávají důvody, kdy se pravidla mohou porušovat, kdy dodržovat, kdy jeden dodatek platí, pak se vymýšlí složité důvody kdy neplatí a různě se to vzájemně kombinuje. Z guláše těchto dodatků a pravidel se pak sestavují různé listiny práv a svobod, které se zase jinými pravidly a dodatky omezují, nebo rovnou ruší a mění se na listiny nepráv a nesvobod. Když je v tom dostatečný chaos, tak se vymyslí instituce, která se zabývá zkoumáním pravidel a jejich dodatků. Většinou pak, pokud to extrémně nebije do očí, tato instituce vyhovuje straně, která toto vše vytváří a zároveň druhým dechem popírá. Když pak náhodou dojde na situaci, kdy rozhodnutí této instituce extrémně bije do očí, tak se před tím vytvoří extrémní počin, který toto rozhodnutí odůvodní…
No, na Karlových ostrovech jsme použili selský rozum, a abychom se ušetřili extrémních dohadů o tom, jestli dělat z prdu kuličku, nebo krychličku, nedej bože pyramidu, vznikl k pravidlům diskuze pouze jeden jediný dodatek. A z tohoto jednoho dodatku, je následně vytvořena listina práv, která ukotvuje a ochraňuje základní demokratická práva Karloostrovního komisaře pravidel diskuze a jejich dodržování a omezuje neuváženou moc diskutujících. Sakryš, nemělo by to být obráceně? No, ono je to v podstatě jedno. Výsledek, by byl v podstatě vždy stejný…
 1. dodatek:
  O pravidlech diskuze se nediskutuje. Basta fidli (v praxi zaběhnutý název dodatku).
copyright  ©  Karel Jíra 2014Google+