Jak to funguje?

Layout stránek a jeho možnosti:
Layout svislý: 1 až 7 řádků. Layout vodorovný hlavního bloku: 1 až 3 sloupce.
Layuot stránek se dělí na svislý layout, který má 1 až 7 řádků a vodorovný layout hlavního bloku, který má 1 až 3 sloupce.

Svislý layout se skládá z těchto řádků:
Horní pruh – Lze nastavit zobrazení ano/ne + výška bloku.
Logo – Lze nastavit zobrazení ano/ne + výška bloku.
Horní menu – Lze nastavit zobrazení ano/ne + výška bloku.
Horní oddělovací blok – Lze nastavit zobrazení ano/ne + výška bloku.
Hlavní blokZobrazuje se vždy! Lze nastavit minimální výšku bloku. Výška hlavního bloku se jinak automaticky přizpůsobuje jeho obsahu. U hlavního bloku se rovněž nastavuje jeho celková šířka, která je zároveň šířkou body - těla stránky.
Dolní oddělovací blok – Lze nastavit zobrazení ano/ne + výška bloku.
Blok pro copyright – Lze nastavit zobrazení ano/ne + výška bloku.
U bloků loga a horního menu lze nastavit, pokud je nastaveno jejich zobrazení, vzájemné prohození jejich pozice.

Vodorovný layout hlavního bloku se skládá z těchto sloupců:
L - sloupec - levý sloupec pro menu, lze nastavit zobrazení ano/ne, šířku sloupce a mezeru mezi levým okrajem sloupce a koncem stránky - body.
R - sloupec - pravý sloupec pro menu, lze nastavit zobrazení ano/ne, šířku sloupce a mezeru mezi pravým okrajem sloupce a koncem stránky - body.
C - sloupec - sloupec pro obsah stránky. Podle nastavení zobrazení sloupců L a R může být v jedné krajní poloze, uprostřed layoutu a nebo může být zobrazen jako sloupec jediný. sloupec C se zobrazuje se vždy! Šířka sloupce je dána automaticky z celkové šířky stránky – hlavního bloku mínus šířky sloupců L a R, pokud jsou zobrazeny. Lze nastavit mezeru mezi levým a pravým okrajem sloupce a sloupcem L, nebo R, eventuelně koncem stránky – body, pokud krajní sloupce nejsou zobrazeny.

Řádek hlavního bloku a sloupec C se zobrazují vždy, jejich zobrazení nelze vyřadit. Pokud je layout takto nastaven, je stránka tvořena pouze jedním jediným blokem. Pro každou jednotlivou stránku webu je možné nastavit samostatný a zcela jedinečný layout v ovládacím scriptu. Ve sloupcích L a R určených pouze pro menu je možné vždy vybrat podle potřeby pouze menu, které se vztahuje k dané stránce. Nebo je možné v těchto sloupcích zobrazit veškeré menu, podle vlastního uvážení.
Design stránek a jeho možnosti:
V každém bloku stránek můžeme nastavit různý design, včetně barev. Nejvýraznější působení designu na návštěvníka stránek se odehrává v hlavním bloku stránky, proto ho popíšu trochu blíže. Jak už je patrné tento design se týká vzhledu hlavního bloku a jednotlivých sloupců, kde lze nastavit tyto vlastnosti:
barva pozadí za šablonou – Zobrazí se za šablonou, pokud je šířka monitoru, na kterém se stránky zobrazí širší než šířka zobrazené stránky.
barva pozadí hlavního bloku – Zobrazí se v celém prostoru hlavního bloku, včetně mezer mezi sloupci, mezer mezi sloupci a okraji stránky. Zobrazí se také v horním a dolním oddělovacím bloku, pokud jsou zobrazeny. Rovněž se tato barva zobrací v jednotlivých částech sloupců, pro které není nastavena vlastní barva.
barva pozadí sloupců – Zobrazí se jako barevné pozadí pro jednotlivé sloupce v celé jejich výšce.
barva pozadí sloupců - obsah – Zobrazí se jako barevné pozadí pro jednotlivé sloupce pouze ve výšce, ve které je umístěn nějaký obsah.
obrázek pozadí hlavního bloku – Zobrazí se v celém prostoru hlavního bloku, včetně mezer mezi sloupci, mezer mezi sloupci a okraji stránky. Zobrazí se také v horním a dolním oddělovacím bloku, pokud jsou zobrazeny. Rovněž se tento obrázek zobrací v jednotlivých částech sloupců, pro které není nastavena vlastní barva. Obrázek může být typu PNG s průhledným pozadím.
obrázek pozadí sloupců – Zobrazí se jako pozadí pro jednotlivé sloupce v celé jejich výšce. Obrázek může být typu PNG s průhledným pozadím.
obrázek pozadí sloupců - obsah – Zobrazí se jako pozadí pro jednotlivé sloupce pouze ve výšce, ve které je umístěn nějaký obsah. Obrázek může být typu PNG s průhledným pozadím.
stínování sloupců – Při vhodných barvách může dát sloupcům prostorovou hloubku. Lze nastavit: Varianty okrajů ((pravý + spodní) + levý) + horní, šířku, barvu, procenta krytí na začátku a konci. Nastavit je možné vždy každý sloupec samostatně.
rámeček okolo sloupců – Lze nastavit: Každý sloupec samostatně, šířku a barvu samostatně pro každou stranu rámečku, šířku a barvu jednotnou pro všechny strany rámečku, volbu překrytí rámeček vodorovný/svislý, roh rámečku - pokud je kulatý roh ano/ne.
kulaté rohy – Lze nastavit: Každý roh u každého sloupce samostatně ostrý/kulatý – zobrazí se pokud je nastaveno barevné pozadí sloupců a je jiné než ostatní nastavené barvy.
vnitřní mezery – Vnitřní mezera je mezera mezi okrajem pozadí a obsahem sloupce. Lze nastavit: Každou mezeru u každého sloupce samostatně, levou, pravou, horní, dolní a její šířku.
vnější mezery – Vnější mezera je mezera mezi okrajem pozadí + rámečkem (pokud je nastaven) + stínováním (pokud je nastaveno) a koncem sloupce. Lze nastavit: Každou mezeru u každého sloupce samostatně, levou, pravou, horní, dolní, její šířku a barvu.

Design je možné nastavit samostatně pro každou stránku webu, v ovládacím scriptu, spolu s layoutem stránky. Každé stránce pak můžeme přiřadit ovládací script z již vytvořené palety těchto scriptů.
Zdrojový kód stránek a struktura:
Obsah stránek se zobrazuje prostřednictvím hypertextového značkovacího jazyka HTML a kaskádových stylů CSS. Interaktivní prvky stránek jako změny barev tlačítek, odkazů atd. jsou ovládány pomocí Javascriptu. Obsah stránek se skládá jako stavebnice lego na straně serveru prostřednictvím programovacího jazyku PHP. Každá stránka má svůj řídící PHP skript, který jí nastaví layout, barevný design a patřičné menu. Jednotlivé stránky mohou mít společný ovládací skript, nebo svůj vlastní, samostatný. Časem, vytvářením jednotlivých stránek se dá vybudovat určité množství těchto řídících scriptů, záleží na tom jak jsou jednotlivé stránky různorodé. Při tvorbě nové stránky pak lze používat skripty již vytvořené, které mohou být společné pro skupiny stránek, například z jedné záložky menu.
Celý web má několik specifických postavených částí. Fotogalerie - pro prezentaci fotografií. Články – pro publikování psaného textu. Součástí sekce článků je i diskuze. Diskuze a diskuzní fórum je postaveno na registraci uživatelů. Obsahuje formuláře pro registraci, přihlášení, změnu údajů atd. další specifickou částí je kniha návštěv, kde je možné vkládat příspěvky bez registrace a přihlášení. Editační systém pak nabízí správu všech příspěvků a komentářů a vedení jednotlivých uživatelů diskuze. Poslední specifickou částí je blog, který je určen pouze vybraným registrovaným návštěvníkům. Prostě blog pouze pro nejbližší přátele. Na Karlových ostrovech je to Salónek pro přátele. Ostatní části webu nemají žádná zvláštní specifika. Tož to je asi vše co mohu o tomto svém webovém projektu napsat…
autor webu: Karel Jíra
copyright  ©  Karel Jíra 2014